Plačilni pogoji

Pri nakupu blaga v spletni trgovini www.pakiraj-pametno.si je naročeno blago mogoče plačati na tri redne načine:
- z nakazilom na ponudnikov poslovni račun, po poslanem predračunu, v roku 8 delovnih dni ali v skladu z morebitnim drugačnim dogovorom.
- z gotovino na sedežu ponudnika
- z nakazilom na ponudnikov poslovni račun po valuti specificirani na poslanem računu oz. kakorkoli drugače pisno dogovorjeni valuti

Kupec in ponudnik se izjemoma lahko dogovorita tudi za odloženo plačilo, v obsegu ter pod pogoji, pod katerimi bo tak način plačila odobrila zavarovalnica.

V primeru plačila po predračunu ponudnik odpremi blago šele, ko prejme plačilo. Do plačila je lastnik blaga ponudnik. V primeru zamude plačila je ponudnik upravičen kupcu zaračunati tudi zamudne obresti v zakonsko določeni višini, nevarnost naključnega uničenja stvari pa preide na kupca.

Če kupec zamuja s plačilom več kot en mesec, lahko ponudnik z enostransko pisno izjavo odstopi od kupo prodajne pogodbe. V primeru, da je blago že pri kupcu (pri odloženem plačilu), je kupec prodajalcu blago dolžan vrniti, v drugih primerih pa mu ga kupec do plačila naročenega blaga ni dolžan dostaviti.