Dobava blaga in dobavni roki


Kupec lahko izbere p
aketno dostavo oziroma našo lastno dostavo.

Dobava je praviloma možna v treh do petih dneh po prejemu plačila.

V primerih, ko kupec hkrati naroči več raznovrstnih izdelkov, za katere so dobavni roki različni, bo ponudnik dobavil vse izdelke skupaj, ko bo dobavljivo kompletno naročilo.

V kolikor izjemoma dobava za celotno ali del naročila ne bi bila možna v roku treh do petih dni, ponudnik o tem obvesti kupca najkasneje tretji delovni dan po oddaji naročila.

Če je za kupca rok dobave bistvenega pomena, mora to ponudniku sporočiti in izjaviti ali zaradi podaljšanega roka dobave odstopa od naročila. Lahko pa sporoči kateri dodatni rok je zanj še sprejemljiv.


Paketna dostava

Pri paketni dostavi kupec prejme blago predvidoma v roku treh do petih delovnih dni preko dostavne službe oziroma naše lastne dostave.

V primeru, da kupec izbere plačilo po predračunu je dodatni pogoj za dostavo blaga, da je plačilo po predračunu s strani kupca poravnano.

V primeru, da vas ob dostavi ni na dogovorjenem naslovu oziroma da nam niste sporočili pravilen naslov dostave, se bomo dogovorili za drug termin dostave. V takem primeru stroški nove dostave bremenijo kupca.

Ponudnik ne jamči, da so vsi produkti na zalogi. V primeru, da kupec naroča raznovrstno blago in želi dostavo dela naročila, ki je na zalogi, krije strošek te dobave in naknadne dobave produktov, ki niso bili na zalogi.

Stroški paketne dostave se kupcu obračunajo skupaj z naročilom.