OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA INTERNETSKU TRGOVINU www.pakiraj-pametno.hr

1. Uvod

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine www.pakiraj-pametno.si definiraju uvjete naručivanja, prodaje odnosno kupnje, plaćanja te nabave proizvoda. Ovom internetskom trgovinom upravlja tvrtka Tricor d.o.o., Sv. Lenart 17, 4227 Selca, Slovenija.

Za pitanja koja nisu uređena ovim uvjetima vrijede načela i pravila Obligacijskog zakonika (Zakona o obveznim odnosima) Slovenije.

Ovu internetsku trgovinu upotrebljavaju posebno poslovni subjekti, zato je većina poslova sklopljenih putem ove internetske stranice u vidu trgovinskih ugovora. Prilikom sklapanja poslova kod nas vrijede temeljna načela poštenja, ekonomičnosti i savjesnosti. Ako obavljate kupnju kao fizička osoba, štiti vas i potrošačko zakonodavstvo, posebno Zakon o zaštiti potrošača te Zakon o zaštiti potrošača od nepoštenih poslovnih praksi.

Internetska trgovina www.pakiraj-pametno.hr informacijski je sustav namijenjen informiranju korisnika te rješavanju vaših izazova povezanih s ambalažom. U tu svrhu internetska trgovina predstavlja ponudu raznovrsne ambalaže i ambalažnih materijala te podupire prodaju odnosno kupnju tih proizvoda.

Korisnik ste, dakle, vi koji upotrebljavate internetsku trgovinu pakiraj-pametno.hr, bilo za dobivanje informacija o proizvodima, dogovor za osobno savjetovanje, dobivanje ponude ili za provedbu narudžbe odnosno kupnje.

Tricor je zastupnik za tvrtku Auer Packaging u prodaji plastične ambalaže koja je na raspolaganju u ovoj internetskoj trgovini. Tricor ne jamči za pravilnost specifikacije proizvoda na internetskoj stranici zastupane tvrtke.

Svi slikovni materijali na internetskoj stranici, promotivni letci i ostali promotivni materijali simbolične su prirode.

Internetska trgovina www.pakiraj-pametno.hr može izmijeniti ove uvjete, o čemu korisnike obavještava prilikom ulaska u internetsku trgovinu barem mjesec dana nakon izmjene.

2. Ponuda artikala i cijene

Sve objavljene cijene na ovoj internetskoj stranici za ponuđača su obvezujuće s obzirom na narudžbe dane u vrijeme objave cijena. Ako, dakle, netko izvrši svoju narudžbu, a odmah zatim se izmijene cijene, za korisnika vrijede one cijene koje su objavljene u trenutku kad je narudžba poslana, bez obzira na to je li ponuđač narudžbu već obradio.

Ponuđač cijene proizvoda u internetskoj trgovini može izmijeniti osobito na osnovi izmjena cijena materijala ili zbog drugih poslovno opravdanih razloga, a one stupaju na snagu objavom u internetskoj trgovini.

Bez obzira na navedeno, vrijede cijene koje ponuđač i korisnik mogu dogovoriti i individualno prilikom svakog sklopljenog posla, na osnovi dane i primljene ponude te dane i primljene narudžbe.

Sve cijene izražene su u kunama i ne uključuju PDV.

Najniži iznos narudžbe jest 30,00 €.

Ponuđač nastoji u internetskoj trgovini www.pakiraj-pametno.hr. prikazivati samo točne i vjerodostojne informacije. U slučaju da podatak o cijeni ili drugim elementima ponude ili o bitnim značajkama proizvoda nije pravilan, ponuđač će vam omogućiti odustajanje od narudžbe ako je ona dana greškom ili će vam ponuditi drugo zadovoljavajuće rješenje u skladu s međusobnim dogovorom.

Posao kupoprodaje u internetskoj trgovini www.pakiraj-pametno.hr sklopljen je kad korisnik potvrdi kupnju robe u košarici, a ponuđač povratnom porukom na kupčevu prijavljenu elektroničku adresu potvrdi primitak te narudžbe. A u slučaju upita za proizvode iz internetske trgovine koji korisnik ponuđaču šalje putem e-pošte ili na drugi način u pismenom obliku, posao je sklopljen kad korisnik prihvati ponuđačevu ponudu danu na osnovi njegova upita.

3. Uvjeti plaćanja

Prilikom kupnje robe u internetskoj trgovini www.pakiraj-pametno.hr naručena roba može se platiti na sljedeći način:

- doznačivanjem sredstava na ponuđačev poslovni račun nakon poslanog predračuna u roku od 8 radnih dana ili u skladu s mogućim drugačijim dogovorom.

Kupac i ponuđač iznimno se mogu dogovoriti i za odgođeno plaćanje u opsegu te pod uvjetima pod kojima će takav način plaćanja odobriti osiguratelj.

U slučaju plaćanja po predračunu ponuđač otprema robu tek kad primi uplatu. Do uplate je ponuđač vlasnik robe. U slučaju kašnjenja s plaćanjem ponuđač ima pravo kupcu zaračunati i zatezne kamate u zakonski određenoj visini, a opasnost od slučajnog uništenja stvari prelazi na kupca.

Ako kupac kasni s plaćanjem više od mjesec dana, ponuđač može jednostranom pismenom izjavom odstupiti od kupoprodajnog ugovora. U slučaju da je roba već kod kupca (kod odgođenog plaćanja), kupac je prodavaču obvezan vratiti robu, a u drugim slučajevima kupac mu do uplate naručenu robu nije obvezan dostaviti.

4. Postupak kupnje robe

4.1 Košarica

Korisnik odabere proizvode, upiše količinu te proizvod klikom doda u košaricu. U toj fazi može nastaviti s kupnjom ili se odlučiti na završetak kupnje.

Kad korisnik želi završiti kupnju i poslati svoju narudžbu, ulazi u košaricu proizvoda gdje slijedi upute za slanje narudžbe.

4.2 Registracija korisnika

Prije potvrde narudžbe u košarici korisnik upisuje podatke tvrtke u čije ime naručuje te podatke za kontakt koji su potrebni za izdavanje računa te nabavu naručene robe.

Dane podatke o kupcima ponuđač upotrebljava u svrhu izvršavanja primljenih narudžbi odnosno poslovanja sa strankom te u svrhu ponude svojih proizvoda i usluga, obavješćivanje korisnika o mogućim posebnim ponudama itd.

Ako korisnik ne želi primati reklamne informacije od ponuđača, o tome ga obavješćuje na elektroničku adresu: #EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

4.3 Provedba narudžbe

Kupac provodi narudžbu kad u košarici odabere način plaćanja i preuzimanja robe te kad potvrdi svoju kupnju.

Ako je težina ambalaže ili neko drugo specifično svojstvo proizvoda za vas kao kupca bitan element posla, upišite to pod »Komentar« prilikom narudžbe. U tom slučaju, prije potvrde narudžbe provjerit ćemo možemo li vam dati odgovarajuće jamstvo u vezi s tim svojstvom, inače za njega ne jamčimo.

Kupac na svoju prijavljenu elektroničku adresu dobiva povratnu poruku o primitku narudžbe od strane ponuđača. U slučaju plaćanja po predračunu, kupac automatski na svoju prijavljenu elektroničku adresu prima i predračun, u pravilu isti dan.

5. Nabava robe i rokovi nabave

Kupac može odabrati:
- paketnu dostavu putem GLS logistike odnosno naše vlastite dostave ili
- osobno preuzimanje robe u sjedištu ponuđača.

Osobnim preuzimanjem robe smatra se i preuzimanje robe od strane prijevoznika ovlaštenog od kupca.

Nabava je u pravilu moguća u tri do pet dana nakon poslane narudžbe.

U slučajevima kad kupac istodobno naruči više raznovrsnih proizvoda za koje su rokovi nabave različiti, ponuđač će nabaviti sve proizvode zajedno kad bude moguća nabava cijele narudžbe.

Ako iznimno nabava za cijelu narudžbu ili njezin dio ne bi bila moguća u roku od tri do pet dana, ponuđač o tome obavješćuje kupca najkasnije treći radni dan nakon što je narudžba poslana.

Ako je za kupca rok nabave od bitnog značenja, on mora o tome obavijestiti ponuđača i izjaviti odustaje li zbog produljenog roka nabave od narudžbe. Može i javiti koji je dodatni rok za njega još prihvatljiv.

5.1 Paketna dostava

Kod paketne dostave kupac prima robu prema očekivanjima u roku od tri do pet radnih dana putem GLS logistike odnosno naše vlastite dostave.

U slučaju da kupac odabere plaćanje po predračunu, dodatni je uvjet za dostavu robe to da je plaćanje po predračunu od strane kupca podmireno.

U slučaju da vas prilikom dostave nema na dogovorenoj adresi odnosno da nam niste javili pravilnu adresu dostave, dogovorit ćemo se za drugi termin dostave. U takvom slučaju troškove nove dostave snovi kupac.

Ponuđač ne jamči da svih proizvoda ima na zalihi. U slučaju da kupac naruči raznovrsnu robu i želi dostavu dijela narudžbe koji je na zalihi, on pokriva trošak te nabave i naknadne nabave proizvoda kojih nije bilo na zalihi.

Troškovi paketne dostave kupcu se obračunavaju zajedno s narudžbom, i to prema navedenim iznosima s obzirom na vrijednost narudžbe.


Tablica: troškovi dostave:

Masa Cijena u €

do 1 kg 27,69
iznad 1 kg do 6 kg 36,49
iznad 6 kg do 11 kg 45,29
iznad 11 kg do 21 kg 54,18
iznad 21 kg do 31 kg 60,45
iznad 31 kg do 41 kg 68,86
iznad 41 kg do 51 kg 76,81
iznad 51 kg do 71 kg 86,00
iznad 71 kg do 91 kg 93,68
1 paleta iznad 91 kg 102,69

5.2 Osobno preuzimanje

Kupac robu može osobno preuzeti u sjedištu ponuđača.

U svakom slučaju dostave i preuzimanja robe, kupac dobiva račun koji vrijedi kao dostavnica.

6. Rješavanje reklamacija

Reklamacija se uzima u obzir ako proizvod ima grešku. To znači da nema značajke koje je ponuđač prilikom prodaje odnosno kupnje obećao, ako su poslani pogrešni proizvodi, odnosno ako proizvod bilo kako odstupa od narudžbe.

U slučaju da kupac primi robu s greškom, mora o tome obavijestiti ponuđača dan nakon što je grešku utvrdio, a najkasnije peti radni dan nakon nabave, pismenom obaviješću poslanom na adresu #EM#696f646c4475676c617b6b61217d6f6275657c7c3a667f#EM#.

Pismenom obaviješću se smatra reklamacijski zapisnik s fotografijama robe s greškom. Kupac ponuđaču mora na njegov zahtjev omogućiti i pregled reklamirane robe.

Ponuđač će reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku uz svu brižnost dobrog gospodara. Ako u roku od tri tjedna ne bi bilo moguće riješiti reklamacije, kupac ima pravo na odstupanje od kupoprodajnog ugovora, a ponuđač mu mora vratiti iznos cijene za kupljenu robu u roku od tjedan dana od dane izjave o odstupanju.

Kupac mora prodavaču na njegov zahtjev vratiti reklamiranu robu s greškom odmah prilikom rješavanja reklamacije, kao i u slučaju odstupanja od ugovora zbog neriješene reklamacije. A kupac može i sam zahtijevati da ponuđač u tim slučajevima preuzme reklamiranu robu s greškom.

Ponuđač u skladu s dobrim poslovnim praksama te s brižnošću dobrog gospodara nastoji da sa svojim kupcima ne ulazi u spor. A ako do spora svejedno dođe, ponuđač i kupac ga rješavaju sporazumno i u dobroj vjeri. U suprotnom slučaju, za rješavanje sporova mjerodavan je sud u Ljubljani, Slovenija.

7. Zaštita podataka

Ponuđač će sve podatke o kupcu, o njegovim upitima, narudžbama odnosno kupnjama te mogućim posebnim dogovorima prilikom poslovanja s kupcem štititi kao poslovnu tajnu.

Moguće posebne dogovore odnosno dodatno dogovorene posebne uvjete sklopljenih poslova kao poslovnu tajnu mora štititi i kupac.

8. Sigurnost djece

Ponuđač se obvezuje da u skladu s dobrom vjerom i poštenjem bez dopuštenja roditelja ili skrbnika neće odobriti kupnju osobi za koju sumnja da je maloljetna. Djeca nisu ciljana skupina ove internetske stranice odnosno ponude ponuđača, stoga on ne dobiva nikakve osobne podatke djece.