Prilikom kupnje robe u internetskoj trgovini www.pakiraj-pametno.hr naručena roba može se platiti na sljedeći način:

- doznačivanjem sredstava na ponuđačev poslovni račun nakon poslanog predračuna u roku od 8 radnih dana ili u skladu s mogućim drugačijim dogovorom.

Kupac i ponuđač iznimno se mogu dogovoriti i za odgođeno plaćanje u opsegu te pod uvjetima pod kojima će takav način plaćanja odobriti osiguratelj.

U slučaju plaćanja po predračunu ponuđač otprema robu tek kad primi uplatu. Do uplate je ponuđač vlasnik robe. U slučaju kašnjenja s plaćanjem ponuđač ima pravo kupcu zaračunati i zatezne kamate u zakonski određenoj visini, a opasnost od slučajnog uništenja stvari prelazi na kupca.

Ako kupac kasni s plaćanjem više od mjesec dana, ponuđač može jednostranom pismenom izjavom odstupiti od kupoprodajnog ugovora. U slučaju da je roba već kod kupca (kod odgođenog plaćanja), kupac je prodavaču obvezan vratiti robu, a u drugim slučajevima kupac mu do uplate naručenu robu nije obvezan dostaviti.