skupinska2
200x259 MatjazBergant 05 1
Matjaž Bergant, direktor

Iskustvo u branši: 20 godina

Specijalizacija:
  • konstruktivna ambalaža od valovitog kartona
  • plastične palete, punila
  • standardna ambalaža
  • logistika
E-pošta : #EM#6d2f6066766267697c497e79656e617d3e627b#EM#

Telefon : +386 4 257 56 80

Mobitel : +386 41 493 624200x276 stane Stane Čekada, savjetnik

Iskustvo u branši: 40 godina

Specijalizacija:
  • konstruktivna ambalaža od valovitog kartona;
  • plastične palete, punila.
E-pošta : #EM#732f61666f646266487d78626f627c216378#EM#

Telefon : +386 41 635 469
 

Siscor 333grega Gregor Mlakar, web prodaja

Područje rada:
  • web prodaja
  • web marketing
E-pošta: #EM#672f6f6f656e677548796b60657f6f653d61737e71617878366a73#EM#

Telefon: +386 4 257 56 80
 

Siscor 333w Tatjana Rant, referent u prodaji

Područje rada:
  • prodaja
  • administracija

E-pošta: #EM#742f70626a7146737a6069647e237d66#EM#

Telefon: +386 4 257 56 81