Dugi naziv: TRICOR proizvodnja, trgovina, usluge d.o.o.
Kraći naziv: Tricor d.o.o.
Adresa: Kidričeva cesta 98 a, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Direktor: Matjaž Bergant, MBA

Matični broj: 2276372
Porezni broj: SI89059573
Porezni obveznik: DA
Transakcijski račun: SI56 3400 0100 8325 743 otvoren u banci Sparkasse d.d.
Pravno organizacijski oblik: društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.
Datum upisa subjekta u sudski registar: 7. 2. 2007