Ali je cena in kvaliteta naših izdelkov ustrezna?
1 - zelo slabo
2 - slabo
3 - niti slabo, niti dobro
4 - dobro
5 - zelo dobro
Ali ste zadovoljni z našimi proizvodi in storitvijo?
1 - zelo slabo
2 - slabo
3 - niti slabo, niti dobro
4 - dobro
5 - zelo dobro
Bi naše izdelke priporočili tudi drugim?
1 - zelo slabo
2 - slabo
3 - niti slabo, niti dobro
4 - dobro
5 - zelo dobro
Predlogi za izboljšavo ?

Morebitni predlogi za izboljšave