Pri nas imamo na razpolago široko izbiro zaščitne embalaže za zaščito proti koroziji, vendar pa je potrebno upoštevati še nekaj napotkov, da se izognemo koroziji.

Da zagotovite najboljše delovanje VCI učinkovin:

- se prepričajte, da so deli, ki jih želite zavarovati, čisti, suhi in da na njihovi površini ni nobenih ostankov;

- z zapakiranimi deli delajte v čistih rokavicah, saj kakršnikoli ostanki znoja lahko povzročijo rjo na kovinskih površinah;

- zaščiteni deli ne smejo priti v neposredni stik z organskimi materiali (papir, karton, les), saj lahko vsebujejo kislino in/ali vodo;

- pred odpošiljanjem hranite zavoj na temperaturi med 10 in 40 °C, zato da aktivne sestavine v VCI lahko sublimirajo, napolnijo zavoj z zaščitno atmosfero in se absorbirajo v kovino, ki jo želite zaščititi. Med to fazo (priporočeni čas: 3 ure za zavoj 1 m³ pri 20 °C) mora biti temperatura stalna (+/– 5 °C), zato da preprečite kondenzacijo vode;

- prav tako je priporočljiva uporaba absorberjev vlage, zato da zavarujete produkte pred morebitno nevarno škodo zaradi vlage;

VCI zaščitno embalažo hranite v originalni embalaži na mestu z nizko ravnjo vlage, ki ni izpostavljeno virom vročine ali neposredni sončni svetlobi. Pod temi pogoji izdelek varuje pred korozijo do 5 let od datuma izdelave, ki je natisnjen na izdelku (MM-LL).