Tudi najboljša kontrola kakovosti se konča, ko vaši izdelki zapustijo tovarno. V času prevoza in med skladiščenjem so vaši izdelki pogosto izpostavljeni pogojem, ki lahko neugodno vplivajo na kakovost. Sprememba barve indikatorja Shockwatch iz "bele" na "rdečo" je jasen in takojšen pokazatelj, da predpisi za ravnanje z izdelkom niso bili upoštevani in je lahko prišlo do transportne poškodbe zaradi morebitnega močnega udarca.

Primer paketa s šok indikatorjem, ki smo ga prejeli po pošti:

614x250 slika1